SECTIUNEA 1.   ORGANIZATORII CONCURSULUI

1.1.    Concursul este organizat de

B&D Perfectdent S.R.L., denumit in continuare Organizatori, in conformitate prevederile prezentate in prezentul Regulamentul Oficial al Concursului (denumit in continuare „Regulament Oficial”/”Regulament”).

Concursul se va desfasura in temeiul prezentului Regulament si in baza prevederilor privind loteria publicitara, continute de OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 alin. 3 ale OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, cu modificarile si completarile ulterioare

SECTIUNEA 2.   DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

2.1.    Concursul se desfasoara exclusiv pe teritoriul Romaniei, la concurs putand participa orice persoana.

2.2.    Concursul va incepe la data de 01.03.2021, ora 08.00 si va lua sfarsit la data de 8.03.2021 , ora 23:59, ora Romaniei, urmand a se desfasura exclusiv pe contul de Facebook al artistei Ioanei Ghinghina disponibil la urmatoarea adresa: @Ioana Ghinghina

2.3.    Prezentul regulament al concursului va fi disponibil si va putea fi consultat pe site-ul oficial al clinicii PerfectDent, la adresa www.perfectdent.ro

2.4.    Durata concursului poate fi prelungita de catre Organizatori. Prelungirea va fi adusa la cunostinta participantilor prin act aditional la prezentul regulament, ce va fi facut public cu cel putin 24 ore inainte de intrarea acestuia in vigoare.

SECTIUNEA 3.   DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1.    La acest Concurs poate participa orice utilizator al platformei Facebook, care detine un cont real pe platforma si care indeplineste criteriile de participare descrise in continuare in prezentul regulament. 

3.2.    Nu au dreptul de a participa la acest concurs angajatii si rudele de pana la gradul 2 ai reprezentantilor companiilor organizatoare si ai agentiilor cu care compania organizatoare colaboreaza.

3.3.    Nu vor fi luate in considerare in concurs persoanele care, in urma verificarilor, nu detin un cont de Facebook real – conturi nou deschise, fara urmaritori, fara postari recente (ultima postare nu trebuie sa fie mai veche de 01.01.2020).

SECTIUNEA 4.   PREMIILE CONCURSULUI

4.1.    Premiul concursului este pu lla dispozitie de catre Organizatori dupa cum urmeaza:

Premiul oferit de PerfectDent consta in tratamente dentare in cadrul clinicii in valoare de 1000E

Valoarea totala a premiului oferit de PerfectDent este echivalentul a 1000E.

4.2.    Serviciile medicale care fac obiectul premiului pus la dispozitie de catre PerfectDent se realizeaza exclusiv in clinica PerfectDent din Bucuresti, Participantii inteleg si accepta ca in eventualitatea castigarii premiului vor trebui sa se deplaseze la Bucuresti. PerfectDent nu va acoperi cheltuielile ocazionate de deplasare si/sau cazare in vederea intrarii in posesia premiului si orice alte cheltuieli suplimentare care ar putea rezulta de aici.

4.3.    Concursul va avea 1 castigator, acesta  beneficiind de premiile puse la dispozitie de catre Organizatori, asa cum sunt detaliate in SECTIUNEA 4.

4.4.    Premiul se va acorda prin tragere la sorti dintre participantii care au indeplinit conditiile de participare, asa cum sunt descrise in SECTIUNEA 5.

4.5.    Premiul este tranmisibil.

4.6.    Transmiterea premiului se va face intre castigatorul anuntat al concursului si beneficiar printr-o declaratie de cedare a premiului, semnata de ambele parti. Organizatorii trebuie notificati cu privire la transferul premiului si li se va pune la dispozitie declaratia semnata de catre cele 2 parti.

4.7.    Premiul poate fi transferat numai integral, nu pot fi transferate numai anumite produse sau servicii dintre cele detaliate in SECTIUNEA 4.

4.8.    Serviciile medicale, care fac obiectul premiului, se vor oferi numai pe baza de programare prealabila.

SECTIUNEA 5.   MECANISMUL CONCURSULUI

5.1.    Concursul se desfasoara exclusiv pe contul de Facebook al artistei Ioana Ghinghina  @Ioana Ghinghina in perioada mentionata la SECTIUNEA 2, printr-o postare in feed.

5.2.    Pentru a participa la concurs, utilizatorii trebuie sa realizeze cumulative urmatoarele actiuni:

●        Sa dea follow si like contului de Facebook al clinicii @Perfectdent (perfectdenttheclinic).

●        Sa dea follow si like contului de Facebook @Dr. Denisa Zaharia

●        Sa comenteze la postarea de concurs cu tag catre 3 alte persoane. Dupa extragere, tag-urile vor fi verificate, iar conturile mentionate trebuie sa fie reale, valide, sa contina postari, urmaritori si conturi urmarite.

5.3.    Pentru ca o inscriere sa fie considerata valabila si inregistrata de catre un Participant acesta trebuie sa respecte, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

●        sa nu incalce in niciun fel prezentul Regulament oficial

●        sa nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic sau mesaje ilegale, imorale sau antisociale;

●        sa nu contina amenintari catre orice terta persoana, loc, afacere sau grup, sa nu lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale oricarei terte persoane, firma sau entitate si nu trebuie sa incalce in niciun alt mod legile si reglementarile aplicabile;

●        sa nu contina referiri sau mesaje cu privire la marci inregistrate sau neinregistrare;

●        sa nu foloseasca expresii protejate prin drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala;

●        sa nu promoveze marcile de tigarete sau alcool, sau consumul de tutun si alcool;

●        sa nu contina mesaje adresate minorilor si sa nu faca referire la minori;

●        sa nu includa date cu caracter personal apartinand lui sau altor persoane.

5.4.    Participantul care va posta un comentariu care nu indeplineste conditiile enumerate mai sus, va fi descalificat, si nu va fi luat in considerare in vederea includerii in tragerea la sorti si/sau si a desemnarii participantilor castigatori. Organizatorii au dreptul, dar nu si obligatia, de a sterge/modifica/altera in orice mod comentariul/comentariile participantului/participantilor ce nu indeplineste/indeplinesc conditiile enumerate mai sus.

5.5.    Nu vor fi luate in considerare:

●        Comentariile care nu contin minim 3 tag-uri la conturi reale.

●        Participantii care nu se regasesc in lista de urmaritori pe conturile de Facebook ale Organizatorilor.

●        Intentiile de participare la concurs manifestate prin intermediul mesageriei private Facebook

●        Raspunsurile oferite la postarile care distribuie postarea initiala de concurs, pe alte conturi, altul decat cel al artistei Ioana Ghingina (nu vor fi luate in considerare comentariile la postarile de pe conturile de Facebook ale Organizatorilor).

●        Raspunsurile primite dupa momentul incheierii concursului, asa cum este definit in SECTIUNEA 2 a prezentului regulament.

SECTIUNEA 6.   ANUNTAREA CASTIGATOrului  SI ACORDAREA PREMIILOR CONCURSULUI

6.1.     In cursul zilei de 09.03.2020 se va realiza tragerea la sorti. Pentru aflarea castigatorilor se va folosi sistemul independent  https://www.random.org .Rezultatele tragerii la sorti vor fi disponibile ulterior pentru consultare, pe site-ul mentionat. Sistemul https://www.random.org garanteaza neutralitatea rezultatelor si lipsa interventiei umane in alegerea castigatorilor.

6.2.     Se vor extrage 1 castigator.. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat pentru stabilirea detaliilor de acordare a premiilor sau refuza premiul sau beneficiarul final al premiului nu indeplineste criteriile mentionate la SECTIUNEA 4, se va proceda la contactarea rezervelor, in ordinea extragerii acestora.

6.3.     Castigatorul va fi anuntat intr-o noua postare pe contul de Facebook al artistei Ioana Ghinghina. Se va incerca contactarea acestuia si prin intermediul mesageriei Facebook, pentru a spori sansele de raspuns.

6.4.     Pentru validarea castigatorului, acesta va trebui sa trimita un email cu datele personale la adresa office@perfectdent.ro.. Informatiile necesare sunt: nume, prenume, varsta, numar de telefon, oras de resedinta, in vederea contactarii ulterioare de catre reprezentantii Organizatorilor.

6.5.     Castigatorul are la dispozitie 24 de ore de la data anuntarii sa trimita informatiile personale pentru a putea fi validat si pentru a se putea stabili detaliile intrarii in posesia premiului.

6.6.     In cazul in care castigatorul nu poate fi validat in termen de 24 de ore, se va proceda la contactarea rezervelor, in ordinea in care au fost extrase. Acestea au la dispozitie un termen de 24 ore pentru validare prin trimiterea datelor personale necesare.

6.7.     In circumstante care nu depind de Organizatori, acestia nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea acordarii premiilor.

6.8. Premiul este transmisibil, cu conditia sa fie transmis integral, in baza unei declaratii[1] , semnate de ambele parti,  castigator si beneficiar, iar beneficiarul sa indeplineasca criteriile mentionate in SECTIUNEA 4.

6.9. Organizatorii vor face publice numele castigatorului.

SECTIUNEA 7.   TAXE SI IMPOZITE

7.1.    Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze catre bugetul statului impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatorul persoana  fizic  din aceasta promotie, in conformitate cu dispozitiile prevazute de Lg. 227/2015 cu modificarile ulterioare, privind Codul fiscal, in functie de valoarea premiilor puse la dispozitie .

7.2.    Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

SECTIUNEA 8.   RESPONSABILITATE

8.1.    Organizatorii vor acorda premiul in conformitate cu specificatiile acestui Regulament oficial. Orice hotarare asupra concursului luata de catre Organizatori este finala si nu se supune nici unui recurs.

8.2.    Organizatorii nu se vor implica in niciun schimb de corespondenta si nici nu se vor angaja in vreo comunicare cu privire la concurs, castigatori, probleme procedurale sau rezultatele concursului, exceptand cele mentionate prin Regulamentul oficial.

8.3.    Participantul intelege si garanteaza ca nu va posta comentarii care:

•         incalca, in orice mod, legile aplicabile;

•         reprezinta o incalcare a drepturilor de autor, a dreptului la imagine sau a dreptului la protectia datelor cu caracter personal apartinand unei terte persoane;

•         contin referiri sau trimiteri la marci inregistrate sau neinregistrate;

•         promoveaza marci de produse de tutun sau alcool sau consumul de tutun sau alcool;

•         contin si fac referire la detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;

•         contin amenintari adresate oricarei terte persoane, loc, afacere sau grup;

•         lezeaza intimitatea sau dreptul la viata privata ale unei terte persoane;

•         prezinta caracter pornografic sau nuditate.

8.4.    Participantul intelege si recunoaste ca va fi singurul responsabil si ca va acoperi oricare si toate prejudiciile cauzate Organizatorilor ca urmare a incalcarii drepturilor tertilor prin comentariul incarcat, inclusive, dar fara limitare la drepturile de proprietate intelectuala.

8.5.    Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii pe contul de Facebook al artistei Ioana Ghinghina sau pe conturile de Facebook ale Organizatorilor a unor mesaje inadecvate sau care incalca drepturile unui tert (inclusiv drepturile de autor) si va despagubi Organizatorii pentru toate prejudiciile suferite ca urmare a utilizarii unor mesaje inadecvate sau care incalca drepturile de proprietate intelectuala, precum si orice alte drepturi apartinand unor terte parti.

8.6.    Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

a.          actiunile si calitatea serviciilor prestate de catre terti pentru si in numele lor;

b.          probleme de ordin tehnic sau de incapacitate a participantului (erori ale browserelor, probleme ale conexiunii la internet, probleme de hardware sau software ale device-ului cu care acceseaza platforma Instagram, incapacitatea Participantului de a lucra pe calculator/telefon sau de a naviga pe internet) pe care le-ar putea intampina acestia la inscrierea in concurs, din motive ce nu tin de Organizatori;

c.          postarea comentariilor in afara perioadei concursului, asa cum este definita la SECTIUNEA 2 din prezentul regulament.

d.          eventualele dispute legate de drepturile Participantilor asupra conturilor de Fcebook sau de datele de contact ale participantilor;

e.          orice incercare de participare la concurs facuta in afara perioadei definite in prezentul regulament;

f.           pierderea de catre Participant a datelor de logare, blocarea contului deFacebook, , a adreselor de e-mail ale participantului sau alte defectiuni ale mecanismelor retelelor de socializare care fac imposibila contactarea sau validarea participantului si care nu sunt imputabile Organizatorilor;

g.          erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea credinta a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului) sau a device-ului mobil folosit la accesarea platformei Instagram;

h.          erori cauzate de folosirea altor tehnologii sau retele de socializare decat cele indicate de catre Organizatori in regulament;

i.            situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la concurs, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorii il pot exercita in mod rezonabil;

j.           imposibilitatea Castigatorului de a intra in posesia premiului, din cauze independente de vointa Organizatorilor sau imposibilitatea de transmitere a drepturilor asupra premiului, cum ar fi, dar fara a ne limita la: adresa email transmisa gresit, imposibilitatea de a se deplasa la clinica PerfectDent din Bucuresti etc.

8.7.    Toti Participantii la concurs recunosc si sunt de acord ca Facebook nu va fi tinut raspunzator pentru niciun prejudiciu suferit de catre participanti ca urmare a participarii la concurs.

8.8.    Prin participarea la concurs, in calitate de participant, ca urmare a incarcarii unor mesaje text pe contul de Facebook al artistei Ioana Ghinghina in legatura cu prezentul concurs, toti participantii acorda Organizatorilor o licenta universala din punct de vedere teritorial, neexclusiva, gratuita, irevocabila, pentru durata maxima de protectie a drepturilor potrivit legii si pentru toate modurile de utilizare si exploatare (incluzand, dar fara a se limita la dreptul de reproducere, distribuire, imprumut, realizare de opere derivate, in intregime sau partial).

8.9.    In masura in care legea locala impune proceduri care trebuie respectate sau aprobari, autorizari, acorduri sau altele, care trebuie obtinute in scopurile unei asemenea licentieri, participantii se obliga sa indeplineasca aceste proceduri, sa obtina asemenea aprobari, autorizari, acorduri sau altele, la solicitarea Organizatorilor.

8.10. In cazul in care participantii nu doresc sa acorde aceste drepturi sau sa indeplineasca cele de mai sus, acestia sunt rugati sa nu participe la acest concurs.

SECTIUNEA 9.   PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1.  Datele cu caracter personal ale participantilor sunt prelucrate de catre Organizatori,  in scopul desfasurarii Concursului, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul”) si ale Legii nr. 190/2018.

9.2.  Datele personale sunt prelucrate de catre Organizatori, in calitate de operatori de date, atat direct, cat si prin intermediul Agentiilor, in calitate de persoane imputernicite (entitati care prelucreaza date cu caracter personal pe seama și în numele Organizatorilor) in sensul Regulamentului.

9.3.  Temeiul juridic al prelucrarii datelor il constituie executarea contractului (art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulament), respectiv acordarea de catre Organizatori castigatorului a premiilor mentionate in prezentul regulament de concurs.

9.4.  De asemenea, Organizatorii prelucreaza datele castigatorului in temeiul obligatiilor prevazute de reglementarile legale in vigoare referitoare la calcularea, retinerea si virarea la bugetul de stat a sumelor reprezentand taxe, impozite si contributii datorate de acestia in considerarea naturii premiilor acordate care constituie avantaje in natura si care urmeaza regimul fiscal al acestei categorii, conform art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulament (astfel cum se mentioneaza si in SECTIUNEA 7).

9.5.  Categoriile de date personale care fac obiectul prezentei prelucrari sunt urmatoarele:

a.   pentru toti Participantii: contul de Facebook cu informatiile aferente;

b.       pentru Castigator: nume, prenume, adresa de email, numar de telefon, localitatea de resedinta si datele din Cartea de Identitate.

9.6.  Pentru beneficiarul final al premiului si imputernicitii castigatorilor (in cazul transferului premiului sau imputernicitii pentru primirea premiilor in numele castigatorului): nume, prenume, respective datele din Cartea de Identitate (pentru beneficiarul final).

9.7.  Scopul prelucrarii categoriilor de date cu caracter personal:

              a.          Datele personale ale Participantilor sunt prelucrate in temeiul relatiei contractuale ce este stabilita prin acceptarea regulamentului concursului, in scopul desfasurarii concursului, validarii, atribuirii premiilor, anuntarii publice a participantilor castigatori.

             b.          Datele din cartea de identitate a castigatorului vor fi prelucrate in vederea indeplinirii obligatiilor legale privind calcularea, retinerea si virarea la bugetul de stat a sumelor reprezentand taxe, impozite si contributii datorate de castigatori in considerarea naturii premiilor acordate care constituie avantaje in natura si care urmeaza regimul fiscal al acestei categorii.

SECTIUNEA 10.                       PERSOANELE VIZATE ȘI DREPTURILE ACESTORA

10.1.      Persoanele vizate de prezenta prelucrare sunt (a) persoanele fizice majore care se inscriu in concurs potrivit prezentului Regulament Oficial, indiferent daca se dovedeste ulterior ca acestea nu indeplineau conditiile pentru a fi considerate participant potrivit prezentului regulament oficial.

10.2.  Drepturile Participantilor ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate. Fiecare persoana vizata de prezenta prelucrare beneficiaza conform prevederilor legale aplicabile in materie de urmatoarele drepturi:

                     a.            Dreptul de acces la date – aveti dreptul, ca in orice moment, sa stiti ce date prelucram cu privire la dumneavoastra si cum prelucram aceste date;

                     b.             Dreptul la rectificare – in cazul in care constatati ca datele pe care le prelucram sunt incorecte sau incomplete, aveti dreptul sa ne solicitati rectificarea, completarea datelor inexacte sau incomplete;

                      c.            Dreptul la stergerea datelor – in anumite situatii (de ex. atunci cand datele nu mai sunt necesare pentru scopul in care au fost colectate sau atunci cand datele sunt prelucrate ilegal) sa solicitati stergerea datelor dumneavoastra prelucrate in scopurile mentionate in prezentul document.

                     d.             Dreptul la restrictionarea prelucrarii – va este recunoscut, in conditiile art. 18 din Regulament, iar Organizatorul va fi obligat sa opreasca temporar prelucrarea datelor  pana la clarificarea exacta a situatiei acestor date;

                     e.            Dreptul la opozitie – din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, in conditiile art. 21 din Regulament;

                      f.             Dreptul de a va adresa cu o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal;

                     g.            Dreptul de a va adresa cu o actiune in instanta – atunci cand considerati ca drepturile dumneavoastra sunt incalcate;

10.3.      In cazul oricaror intrebari cu privire la prelucrarea datelor personale sau in vederea exercitarii oricaruia dintre drepturile mentionate mai sus, persoana vizata va transmite o cerere scrisa, la adresa de email office@perfectdent.ro , sau prin Posta la adresele Oraganizatorilor, mentionate in SECTIUNEA 1.

SECTIUNEA 11.                       STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1.      Datele participantilor la Concurs sunt stocate pentru o perioada de 3 ani de la data finalizarii Concursului, pentru respectarea termenului general de formulare a plangerilor sau contestatiilor.

11.2.      Documentele justificative care stau la baza acordarii premiului, cum sunt procesele verbale de acordare sunt pastrate pentru o perioada de 10 ani de la inchiderea anului financiar relevant, pentru a putea fi prezentate autoritatilor financiare competente, la solicitarea acestora.

SECTIUNEA 12.                       CATEGORII DE DESTINATARI

12.1.      Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in cadrul concursului de catre sau pe seama Organizatorilor pot fi transmise partenerilor contractuali ai acestora, care asista in organizarea concursului (care vor prelucra datele conform instructiunilor Organizatorilor) si realizarii celorlalte scopuri mentionate mai sus, altor parteneri contractuali, autoritatilor competente, conform prevederilor legale in vigoare, precum si publicului (in ceea ce priveste castigatorii). Organizatorii pot transfera datele cu caracter personal in alte state din cadrul Uniunii Europene (de ex. laboratoare de analize medicale).

12.2.    Organizatorii se obliga sa respecte toate prevederile legale privind protectia datelor personale, stocand datele atat pe perioada desfasurarii concursului, cat si ulterior incheierii acestuia, pe perioada necesara, in accord cu prevederilor legale in vigoare in materie fiscala si in materia arhivarii.

SECTIUNEA 13.                       PUBLICITATE

13.1.      Prin inscrierea si participarea la concurs, castigatorul/beneficiarul final al premiului isi exprima acordul in mod expres si neechivoc cu privire la filmarea, inregistrarea si/sau fotografierea acestora, precum si cu privire la folosirea pe o durata de 1 an de la momentul intrarii in posesia premiului, a tuturor materialelor rezultate in urma filmarii, inregistrarii si/sau fotografierii acestora in orice forma de publicitate post-concurs, in legatura cu aceasta, fara remunerare sau cost din partea Organizatorilor.

13.2.      Inscrierea la concurs implica acceptarea neconditionata si irevocabila a castigatorului/beneficiarului final al premiului ca numele, fotografiile si materialele filmate cu acestia in timpul desfasurarii concursului sau in cadrul campaniilor publicitare ulterioare, continand imaginea, numele si vocea acestora, sa poate fi fixate, difuzate si/sau exploatate in scop publicitar pe o durata de 1 an de la momentul intrarii in posesia premiului de catre Organizatori, fara niciun fel de pretentii pecuniare sau de orice alta natura din partea castigatorului/beneficiarului final al premiului.

13.3.      Prin inscrierea si participarea la concurs, castigatorul/beneficiarul final al premiului cedeaza cu titlu gratuit Organizatorilor dreptul exclusiv de a folosi imaginea si vocea acestora in toate ipostazele, situatiile si aparitiile realizate de acestia in timpul investigatiilor oferite ca premiu, pe o durata de 1 an de la intrarea in posesia premiului. Drepturile acordate includ dreptul de folosire a numelui, imaginii (in fotografii si/sau inregistrari audio-video) si a vocii acestora, in toate tipurile de media cunoscute in prezent sau aparute ulterior, precum si folosirea lor pe o durata de 1 an de la momentul intrarii in posesia premiului, in scop publicitar, in toate campaniile de promovare realizate de catre Organizatori, pe teritoriul Romaniei, inclusiv prin internet.

SECTIUNEA 14.                       LITIGII

14.1.      Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente. Legea aplicabila este legea romana.

SECTIUNEA 15.                       INCETAREA INAINTE DE TERMEN A CONCURSULUI

15.1.      Concursul poate inceta inainte de termen, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorilor, din motive independente de vointa acerstora, de a continua concursul potrivit Regulamentului oficial. Situatiilor avute in vedere mai sus le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente, care impedica derularea concursului potrivit regulamentului oficial. In situatiile avute in vedere in aceasta sectiune, Organizatorii nu mai sunt tinuti la nicio obligatie catre Participanti, dupa cum nu sunt tinuti la intoarcerea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a concursului urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la SECTIUNEA 1.

SECTIUNEA 16.                       REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

16.1.      Regulamentul oficial al concursului este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul www.perfectdent.ro, precum si la sediul Organizatorilor. Prin participarea la acest concurs, Participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament oficial.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *